Dit is een test voor URL Rewriting (mod_rewrite).

Test genomen uit http://www.biorust.com/tutorials/detail/226/en

Test bestaat er in dat URLs die verwijzen naar webpages in een subdir profile en die van een vorm zijn "n".html,
onderschept worden d.m.v. een RewriteRule

Die RewriteRule is gespecifieerd in de ~uncius/testdir/testmod_rewrite/.htaccess file

De Rewrite bestaat erin dat uit die URL-namen, de "n" geextraheerd wordt,
die dan doorgegeven wordt als argument aan een PHP script ~uncius/testdir/testmod_rewrite/viewProfile.php,

en dat script test of "n" al dan niet groter is dan 5 en antwoordt Yes of No
maar... als de "n" in "n".html langer is dan 1 teken, matcht de
Rewrite Rule niet EN dus wordt de Rule NIET toegepast en bijgevolg wordt gewoon URL gevolgd en de inhoud van "n"/html getoond.

De juiste reeks antwoorden van deze test zijn:
No
No
Yes
Dit is de inhoud van file 15.html.

Test 1 (URL: profile/1.html)
Test 2 (URL: profile/5.html)
Test 3 (URL: profile/9.html)
Test 4 (URL: profile/15.html)